An overview of some of the current financing and lending schemes available to companies in the Republic of Slovenia through SID banka.

An overview of some of the current financing and lending schemes available to companies in the Republic of Slovenia through SID banka.

Businesses and entrepreneurs in Slovenia, including foreign investors with registered companies in Slovenia, have access to a wide range of funding opportunities, incentives and subsidies. Under the national and European programmes available, companies can find...
Slovenya Cumhuriyeti’nde Yatırımların (Yerli ve Yabancı) Teşvik Edilmesine İlişkin Kanunda yapılan değişiklikler ve ekler

Slovenya Cumhuriyeti’nde Yatırımların (Yerli ve Yabancı) Teşvik Edilmesine İlişkin Kanunda yapılan değişiklikler ve ekler

Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Parlamentosu kısa bir süre önce Yatırım Teşvik Yasası’nda değişiklik ve eklemeler yapılmasına ilişkin bir teklifi kabul etti. Yeni yasaya göre, Slovenya’da bir şirket tescil ettirmeden önce bu yasa kapsamında başvuru yapmak...
Slovenya Cumhuriyeti’nde Yatırımların (Yerli ve Yabancı) Teşvik Edilmesine İlişkin Kanunda yapılan değişiklikler ve ekler

Amendments and supplements to the Act on the Promotion of Investment (Domestic and Foreign) in the Republic of Slovenia.

The National Parliament of the Republic of Slovenia has recently adopted a proposal for amendments and additions to the Investment Promotion Act. According to the new law, it will be possible to apply under this law before registering a company in Slovenia. This is a...
Limited şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuat.

Limited şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuat.

Limited şirketlerin vergilendirilmesini düzenleyen mevzuat, Kurumlar Vergisi Kanunu (ZDDPO-2) ve Vergi Usul Kanunu’ndan (ZDavP-2) oluşmakta olup, bu kanunlar alt yasal düzenlemelerle birlikte Slovenya’da kurumlar vergisi yükümlülüğüne ilişkin kuralları...