Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazartesi günü kamuoyunun görüşüne sunulacak olan yeni konaklama yasa tasarısının Mayıs 2024 tatilinden hemen önce hazırlanan başlangıç noktalarını elde ettik. Kaynaklara göre: bazı değişiklikler olabilir, ancak yakınlık göz önüne...
Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Government is proposing changes to the law on short-term renting of apartments to tourists on platforms such as Airbnb and Booking.

The draft of the new hospitality bill will be put out for public consultation on Monday by the Ministry of Economy, and we have  obtained the starting points, which were prepared just before the May 2024 holidays. As per sources: there may be some changes, but...
SID banka aracılığıyla Slovenya Cumhuriyeti’ndeki şirketler için mevcut finansman ve kredi programlarından bazılarına genel bir bakış.

SID banka aracılığıyla Slovenya Cumhuriyeti’ndeki şirketler için mevcut finansman ve kredi programlarından bazılarına genel bir bakış.

Slovenya’da kayıtlı şirketleri olan yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere Slovenya’daki işletmeler ve girişimciler, çok çeşitli finansman fırsatlarına, teşviklere ve sübvansiyonlara erişebilmektedir. Mevcut ulusal ve Avrupa programları kapsamında...
Amendments and supplements to the Act on the Promotion of Investment (Domestic and Foreign) in the Republic of Slovenia.

Amendments and supplements to the Act on the Promotion of Investment (Domestic and Foreign) in the Republic of Slovenia.

The National Parliament of the Republic of Slovenia has recently adopted a proposal for amendments and additions to the Investment Promotion Act. According to the new law, it will be possible to apply under this law before registering a company in Slovenia. This is a...
Limited şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuat.

Limited şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuat.

Limited şirketlerin vergilendirilmesini düzenleyen mevzuat, Kurumlar Vergisi Kanunu (ZDDPO-2) ve Vergi Usul Kanunu’ndan (ZDavP-2) oluşmakta olup, bu kanunlar alt yasal düzenlemelerle birlikte Slovenya’da kurumlar vergisi yükümlülüğüne ilişkin kuralları...
If you do business through online platforms, declare your income.

If you do business through online platforms, declare your income.

The DAC7 Directive, which was adopted within the European Union in 2021, introduced a reporting obligation for platform operators on sellers who generate income through platforms from the rental of real estate, personal services, the sale of goods and the rental of...