Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazartesi günü kamuoyunun görüşüne sunulacak olan yeni konaklama yasa tasarısının Mayıs 2024 tatilinden hemen önce hazırlanan başlangıç noktalarını elde ettik. Kaynaklara göre: bazı değişiklikler olabilir, ancak yakınlık göz önüne...
Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Government is proposing changes to the law on short-term renting of apartments to tourists on platforms such as Airbnb and Booking.

The draft of the new hospitality bill will be put out for public consultation on Monday by the Ministry of Economy, and we have  obtained the starting points, which were prepared just before the May 2024 holidays. As per sources: there may be some changes, but...
How can companies in Slovenia that are tax residents of Slovenia reduce the advance tax on profits that you pay during the year to the Tax Office?

How can companies in Slovenia that are tax residents of Slovenia reduce the advance tax on profits that you pay during the year to the Tax Office?

This year, companies pay a higher rate of corporate profit tax, find out below how you can reduce your advance payment of this tax. You have recently had to file your tax returns, which means that your next instalment of corporate profit tax or business rates will be...
Serbest meslek sahipleri için sosyal güvenlik primleri Şubat 2024’ten itibaren artmıştır.

Social security contributions for the self-employed increased from February 2024.

As a self-employed person, you pay your own social security contributions. You have to pay them by the 20th of the month for the previous month. What are the current amounts? The bureaucracy of paying your contributions is usually taken care of by an accountant, but...
Slovenya Cumhuriyeti’ndeki çalışanlara tatil ödeneğinin- Slovence dilinde: regres’in- ödenmesi

Slovenya Cumhuriyeti’ndeki çalışanlara tatil ödeneğinin- Slovence dilinde: regres’in- ödenmesi

Slovenya iş kanunu uyarınca, işverenler çalışanlarına her yıl “regres” – tatil ödeneği – ödemekle yükümlüdür. Tatil ödeneği, bir çalışana bir defaya mahsus olarak yapılan bir ödemedir ve tarihsel olarak Slovenya mevzuatından türetilmiştir ve...