BLOG

Actual information about living and making business in Slovenia

 

Slovenya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, eDemokrasi web portalında kamuoyu istişaresi için önerilen vergi değişikliklerinin ilk paketini yayınladı. Halkın teklifler hakkında yorum yapmak için 3 Temmuz 2024 tarihine kadar süresi bulunmaktadır.

Slovenya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, eDemokrasi web portalında kamuoyu istişaresi için önerilen vergi değişikliklerinin ilk paketini yayınladı. Halkın teklifler hakkında yorum yapmak için 3 Temmuz 2024 tarihine kadar süresi bulunmaktadır.

Vergi değişikliği önerilerini hazırlarken Bakanlık, Stratejik Vergi Konseyi ve Vergi Çalışma Grubundaki tartışmalardan yola çıkarak, mevcut vergi sisteminde uygun şekilde tasarlanmış vergi tedbirleriyle desteklenebilecek temel kalkınma zorluklarını tespit etmiştir....

The Ministry of Finance of Republic of Slovenia has published a first package of proposed tax changes for public consultation on the eDemocracy web portal. The public has until 3 July 2024 to comment on the proposals.

The Ministry of Finance of Republic of Slovenia has published a first package of proposed tax changes for public consultation on the eDemocracy web portal. The public has until 3 July 2024 to comment on the proposals.

In preparing the proposals for tax changes, the Ministry, drawing on discussions in the Strategic Tax Council and the Tax Working Group, has identified key development challenges in the existing tax system that could be supported by appropriately designed tax...

Yatırım Teşvik Yasası’nda (IPA) yapılan ve 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan son değişiklik, yatırım kavramını yeniden tanımlamakta ve yabancı yatırımcılara (AB Üye Devletlerinde kurulmuş şirketler) teşvik alma imkanını genişletmektedir. Üçüncü ülkelerde kurulan diğer şirketler, teşvikin ödenebilmesi için Slovenya’da bir şirket kurma veya tescil ettirme şartına tabi olacaktır.

Yatırım Teşvik Yasası’nda (IPA) yapılan ve 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan son değişiklik, yatırım kavramını yeniden tanımlamakta ve yabancı yatırımcılara (AB Üye Devletlerinde kurulmuş şirketler) teşvik alma imkanını genişletmektedir. Üçüncü ülkelerde kurulan diğer şirketler, teşvikin ödenebilmesi için Slovenya’da bir şirket kurma veya tescil ettirme şartına tabi olacaktır.

Yatırım Teşvik Yasası (IPA) Maddesinde yapılan değişiklik, yatırımı, yeni bir şirketin kurulması, mevcut bir şirketin kapasitesinin genişletilmesi, bir şirketin üretiminin daha önce şirket tarafından üretilmeyen yeni ürünlere çeşitlendirilmesi veya Slovenya...

The latest amendment to the Investment Promotion Act (IPA), applicable from 10 April 2024, redefines the concept of investment and extends the possibility of obtaining incentives to foreign investors – companies established in EU Member States. Other companies established in third countries will be subject to the requirement to establish or register a company in Slovenia before the incentive can be paid.

The latest amendment to the Investment Promotion Act (IPA), applicable from 10 April 2024, redefines the concept of investment and extends the possibility of obtaining incentives to foreign investors – companies established in EU Member States. Other companies established in third countries will be subject to the requirement to establish or register a company in Slovenia before the incentive can be paid.

The amendment to the Article of the Investment Promotion Act (IPA) defines an investment as an investment in tangible and intangible assets relating to the setting up of a new company, the expansion of the capacity of an existing company, the diversification of the...

Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Hükümet, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden turistlere kısa süreli daire kiralanmasına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öneriyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazartesi günü kamuoyunun görüşüne sunulacak olan yeni konaklama yasa tasarısının Mayıs 2024 tatilinden hemen önce hazırlanan başlangıç noktalarını elde ettik. Kaynaklara göre: bazı değişiklikler olabilir, ancak yakınlık göz önüne...

Slovenya İşletme Fonu Slovenya’daki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka kredilerini güvence altına almak için 66 milyon Avroluk teminat çağrısında bulundu.

Slovenya İşletme Fonu Slovenya’daki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka kredilerini güvence altına almak için 66 milyon Avroluk teminat çağrısında bulundu.

Slovenya'daki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu yıl da Slovenya İşletme Fonu (SEF) garantileri sayesinde dijitalleşme, yeşil ve döngüsel ekonomi alanlarındaki projeleri desteklemeye odaklanarak teknolojik açıdan daha karmaşık ve/veya daha az karmaşık...

Slovenian Enterprise Fund calls for EUR 66 million in guarantees to secure bank loans for micro, small and medium-sized enterprises in Slovenia.

Slovenian Enterprise Fund calls for EUR 66 million in guarantees to secure bank loans for micro, small and medium-sized enterprises in Slovenia.

Slovenian Micro, small and medium-sized enterprises will again this year be able to obtain bank loans more easily, more quickly and more cheaply to implement more technologically complex and/or less complex projects, with a focus on supporting projects in the fields...

How can companies in Slovenia that are tax residents of Slovenia reduce the advance tax on profits that you pay during the year to the Tax Office?

How can companies in Slovenia that are tax residents of Slovenia reduce the advance tax on profits that you pay during the year to the Tax Office?

This year, companies pay a higher rate of corporate profit tax, find out below how you can reduce your advance payment of this tax. You have recently had to file your tax returns, which means that your next instalment of corporate profit tax or business rates will be...