Avrupa Birliği’ndeki işletmeler ve girişimciler için mevcut programlara ve teklif çağrılarına kısa bir genel bakış.

1. Elektromobilite eğitimi

E-boost programı, otomotiv ve endüstriyel araçlardan demiryolu ve deniz taşımacılığına kadar tüm sektörlerde elektro-mobilite alanında çalışan KOBİ’lere yönelik eğitimleri ortaklaşa finanse etmekte ve şirketlerin elektro-mobilitenin zorlukları konusunda hız kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Başarılı şirketler bir dizi eğitim programı arasından seçim yapabilecekler. Eğitimler en son teknolojiler, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu ve veri analizinin yanı sıra iş geliştirme, proje yönetimi ve uluslararasılaşma konularını da kapsamaktadır.

2. Sağlık alanındaki zorlukların üstesinden gelmek için inovasyon

HealthChain çağrısı, katılımcı sağlık kuruluşları (meydan okuyucular) tarafından belirlenen zorluklara yenilikçi çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Çağrı aracılığıyla konsorsiyum, gelecek vaat eden inovasyonlara – çözümlere sahip on KOBİ’yi belirlemeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu şirketler, önde gelen on KOBİ’nin bilgi birikimini tamamlayacak ve birlikte algılanan zorluklara çözümler üreteceklerdir.

Hedef faydalanıcı bir KOBİ’dir ve bu KOBİ’nin, zorluğu öneren sağlık kuruluşundan farklı bir bölgeden olması gerekmektedir. Zorluk öneren sağlık kuruluşları arasında Rožna dolina Cerrahi Sanatoryumu, acil kalça ameliyatı sonrası hastaların güvenliğini ve güçlendirilmesini iyileştirmek ve ameliyat sonrası ruhsal sıkıntıyı değerlendirerek hasta güvenliğini iyileştirmek olmak üzere iki zorlukla yer almaktadır. Tek bir KOBİ en fazla 50.000 Avro teşvik alabilecektir.

3. Yapay zeka çözümleri

Enfield projesi, belirli teknik zorlukları ele alan en az 18 küçük projeyi desteklemek için 1.1 milyon Avro’ya sahiptir. Çağrı, araştırmaları yapay zeka alanındaki belirli teknolojik zorluklara çözüm bulabilecek kurumları çekmeyi amaçlamaktadır. Bunlar, sektörden Enfield konsorsiyum üyeleri tarafından işleri sırasında tespit edilen zorluklardır. Çağrı araştırma kurumlarına, start-up’lara, KOBİ’lere ve büyük şirketlere açıktır ve her bir başvuru sahibi 60.000 Avro’ya kadar teşvik alabilir.

4. İmalat sanayi için hızlandırıcı

EIT Manufactoring Community Hızlandırıcı Programı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 6 veya daha yüksek olan, şu anda fon toplayan veya bir finansman turunun ortasında olan çözümler geliştiren girişimlere yöneliktir. Başvuru sahiplerinin imalat sektörlerindeki müşteriler için yeni ürünler, hizmetler ve çözümler geliştirmeleri ve B2B iş modeline sahip olmaları beklenmektedir. Başvuru sahibinin, EIT’nin stratejik hedeflerine katkıda bulunan yenilikçi bir ürün veya hizmete sahip olması gerekmektedir. Hızlandırıcı Programı aracılığıyla EIT Manufacturing, tematik alanlarda belirlenen imalat endüstrisinin kritik zorluklarına çözüm bulmayı amaçlamaktadır:

– dijitalleşme ve otomasyon,

– net sıfır endüstri,

– yenilenebilir enerji ve

– döngüsel ekonomi.

Olası fon miktarı 50 ila 500 bin Avro arasındadır. Bu açık bir çağrıdır, dolayısıyla başvurular her zaman açıktır.

5. Sanat ve teknolojinin bütünleştirilmesi

Lauds Exploration çağrısı, sanatsal deneylerin teşvik edilmesi yoluyla yaratıcılar veya yaratıcı bireyler, teknoloji sağlayıcıları ve son kullanıcılar arasındaki işbirliğini ve birlikte yaratmayı finanse etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Proje, yeşil çözümleri teşvik eden teknolojileri kullanmanın yeni yollarını tasarlamak ve/veya yeni endüstriyel modeller yaratan sanatsal uygulamaları kullanarak alternatif tasarım yöntemlerini keşfetmek gibi alanlarda en az altı deneyi desteklemek için 240.000 Avro’ya sahiptir.

6. Yeşil ve dijital geçişe yardımcı olmak

greenSME projesi, imalat sektöründeki KOBİ’leri daha sürdürülebilir, uyarlanabilir ve dayanıklı hale gelmeleri için sürdürülebilir ve dijital dönüşümlerinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu yolculukta imalatçı KOBİ’ler akredite sürdürülebilirlik ve teknoloji sağlayıcıları tarafından desteklenmektedir.

Teşvik, şirketlerin mevcut durumlarını değerlendirmelerine, bir eylem planı tanımlamalarına, sürdürülebilirlik ve teknoloji sağlayıcılarıyla bağlantı kurmalarına ve eğitim almalarına olanak tanır. Daha sonra bir teknoloji sağlayıcısı ile birlikte, eylem planının bir kısmını uygulamak için finansman başvurusunda bulunabilirler. Onaylanan sürdürülebilirlik projeleri 35.000 Avro’ya kadar eş finansman almaya hak kazanacaktır.

7. Savunma projeleri

Leviatad çağrısı, savunma sektöründeki küçük ölçekli projelere açıktır. Otonom araçlar ve insansız hava araçları, iletişim, siber güvenlik ve elektronik savaş, araç ekipmanları, öngörücü bakım, silah sistemlerinin iyileştirilmesi ve gemilerin karbonsuzlaştırılması gibi çeşitli alanlardaki gelişmelere katkıda bulunabilecek KOBİ’lere ve start-up’lara açıktır.

Her bir proje 20.000 Avro’ya kadar destek alabilmektedir. Uygun şirketler, deniz ve havacılık savunma sanayisini ve değer zincirlerini destekleyen uluslararası veya ulusal bir kuruluşun (küme, platform, ticaret odası, lonca veya benzeri) mevcut bir üyesi olmalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin: [email protected]