Slovenya İşletme Fonu (bundan böyle Fon olarak anılacaktır), Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 21 Haziran 2024 tarihinde Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanlığı’nın Slovenya Resmi Gazetesi’nde (bundan böyle Resmi Gazete olarak anılacaktır) Ur. L. RS No. 50/2024 ve SPS web sitesinde V3 – Sertifikalar için Voucher kamu çağrısını yayınlamıştır.

Bu, şirketlerin işle ilgili çeşitli amaçlar için hızlı ve kolay bir şekilde alabilecekleri küçük değerli kupon teşvikleri için bu yıl yapılan üçüncü çağrıdır.

Teklif çağrısının amacı:

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (bundan böyle KOBİ olarak anılacaktır) yönetim sistemleri, ürünler, süreçler ve hizmetler için kalite sertifikaları almalarını ve sertifikaları sürdürmelerini/yenilemelerini teşvik etmek, böylece rekabet güçlerini, dış pazarlara açılma kabiliyetlerini ve işlerinin veya ürünlerinin kalitesini artırmanın yanı sıra müşteriler ve iş ortakları nezdinde güvenilirliklerini güçlendirmek.

Böylece şirketler, uluslararası/Avrupa/eşdeğer Sloven standartları ve programları (ISO, IATF, IEC ve ITU, EN ve ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS) temelinde elde edilen yönetim sistemleri, ürünler, süreçler ve hizmetler ile çevresel beyanların doğrulanması için sertifikaların alınması veya sertifikaların bakımı/yenilenmesi ile ilgili uygun maliyetleri ortak finanse edebileceklerdir.

Bu programlar kapsamındaki sertifikalar aynı zamanda dijitalleşme, yeşil geçiş, döngüsel ve sürdürülebilir ekonomi gibi büyüme ve kalkınma için bazı kilit alanları da kapsamaktadır.

Teklif çağrısı kapsamında eş-finansman ve fonlama seviyeleri:

KOBİ’ler, uygun maliyetlerin en fazla %60’ına kadar eş finansmanı veya en az 1.000,00 Avro ve en fazla 9.999,99 Avro hibeyi hızlı ve kolay bir şekilde elde edebilirler.  Çağrı kapsamında 2028 yılına kadar toplam 3.0 milyon Avro kullandırılacaktır.

Uygun maliyetler:

– Belgelendirme için hazırlık maliyeti (dış kaynaklı maliyetler);

– Standart satın alma maliyeti;

– Uluslararası/Avrupa/eşdeğer Slovenya standartları ve programları (ISO, IATF, IEC ve ITU, EN ve ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS) temelinde alınan yönetim sistemleri, ürünler, süreçler, hizmetler ve çevre beyanının doğrulanması için sertifikaların ilk edinimi, bakımı ve yenilenmesi için maliyetler.

KDV uygun bir maliyet değildir.

Eş-finansman sadece 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk kez alınan sertifikalar için uygundur.

KOBİ’ler 1.1.2024 ile 30.9.2028 tarihleri arasında gerçekleşen maliyetleri talep edebilirler.

Eş finansmana uygun olmak için, faaliyetler eş finansman anlaşmasında belirtilen uygunluk süresi içinde uygulanmalı ve ödenmelidir. Yararlanıcı, ödeme talebinin sunulduğu tarihe kadar tüm faaliyetleri gerçekleştirmiş olmalıdır.

Belgelendirme (bir sertifikanın alınması, sürdürülmesi ve yenilenmesi), akredite edilmiş veya onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülen bir prosedürdür. Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu iki şekilde gerçekleştirilir:

– belgelendirme kuruluşu, Avrupa akreditasyonuna ilişkin çok taraflı anlaşmayı imzalayan ulusal akreditasyon kuruluşlarından herhangi biri tarafından akredite edilmeli veya bildirilmelidir;

– Belgelendirme kuruluşu, standart sahibi veya program sahibi tarafından tanınmalıdır;

– Bir EMAS çevre yönetim sisteminin kurulması, doğrulanması, onaylanması ve kaydedilmesine ilişkin gereklilikler 1221/2009 sayılı AT Tüzüğünde belirtilmiştir.

 Çağrı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kooperatiflere açıktır

– Slovenya Cumhuriyeti’nde kurulmuştur,

– tüzel veya gerçek kişi olarak ekonomik bir faaliyette bulunanlar,

– Şirketler, şahıs şirketleri veya kooperatifler olarak örgütlenmişlerdir,

– Başvuru tarihinde en az 1 çalışanı olan,

– Zor durumda olmayan (mali yükümlülükleri yerine getirilmiş, haciz, iflas işlemleri vb. olmayan).

Eş-finansman elde etmek için özel koşullar

– Harici bir yüklenici seçerken, KOBİ ekonomik davranmalı ve hizmeti piyasa fiyatından almalıdır.

– Seçilen belgelendirme kuruluşu aynı zamanda belgelendirme hazırlığı için harici yüklenici olamaz.

– Sertifika, uygun maliyetlerin talep edildiği tarihte geçerli olmalıdır.

– Sertifika, ödeme talebinin sunulduğu tarihe kadar düzenlenmelidir.

– KOBİ’ler bu teklif çağrısına yılda birkaç kez başvurabilir. KOBİ’ler her sertifika için ayrı bir başvuru yapmalıdır.

Bağlantı: https://www.podjetniskisklad.si/v3-vavcer-za-pridobitev-certifikatov/

Daha fazla bilgi için bizimle e-posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz: [email protected]