Vergi değişikliği önerilerini hazırlarken Bakanlık, Stratejik Vergi Konseyi ve Vergi Çalışma Grubundaki tartışmalardan yola çıkarak, mevcut vergi sisteminde uygun şekilde tasarlanmış vergi tedbirleriyle desteklenebilecek temel kalkınma zorluklarını tespit etmiştir. Böylece çözümler, orta ve uzun vadede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlarken Slovenya ekonomisinin üretkenliğini ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedeflerine de hitap etmektedir.

Önerilen vergi değişiklikleri paketinin önemli bir kısmı, inovasyon lideri olarak kabul edilen ülkelerle aradaki farkın azaltılmasını hızlandırmak amacıyla daha yüksek katma değerli faaliyetleri ve çalışanları desteklemeyi amaçlayan kalkınma odaklı tedbirlerdir. Bu tedbirler, alınan ücretler üzerinden %7 oranında indirimli gelir vergisi şeklinde daha elverişli bir vergi uygulaması getirerek ekonominin katma değerini arttırma koşullarını destekleyecektir. Bu, yüksek nitelikli çalışanları çekmeyi amaçlayan bir tedbirdir. Bu tedbir, deneyim kazanmak amacıyla en az beş yıldır yurtdışında çalışan ya da eğitim gören Slovenlere ya da Slovenya’da yeni istihdam edilen ve 40 yaşın altında olması gereken yabancılara uygulanmaktadır. Bu kilit personel beş yıl boyunca avantajlı vergi muamelesinden faydalanacaktır. Ayrıca çalışanların hisse ve paylarla ödüllendirilmesini kolaylaştıracak ve yenilikçi start-up’ların çalışanları ödüllendirme ve işlerinin ilk aşamalarında yeterli likidite sağlama konusundaki zorluklarını ele alacaktır.

Paketin ikinci kısmı, Slovenya ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü arttırmaya ve iş dünyasından gelen önerileri mümkün olduğunca dikkate alarak vergi sisteminin adilliğini arttırmaya yönelik tedbirleri içermektedir. Bunlar arasında katma değer vergisi alanında çeşitli tedbirler, yeşil ve dijital geçiş ödeneğinin kullanım süresinin bir yıldan beş yıla uzatılması ve daha az tercih edilen bölgelerde tarım için yapılan ödemelerin vergiden muaf tutulması suretiyle çiftçilerin dinlenmesi yer almaktadır.

Paketin üçüncü bölümünde yer alan tedbirler diğer bazı politika ve hedeflere yöneliktir. Şekerli içecekler (ilave şeker içeren) ve enerji içeceklerinin yanı sıra alkol ve alkollü içeceklerin (şarap hariç) vergilendirilmesinde ayarlamalar yapılacaktır. Ayrıca doğal meyve suları ve şeker ilavesiz sulara uygulanan indirimli KDV oranının uygulanmaya devam edeceği belirtilmektedir. Bu tedbirin amacı ek kamu geliri elde etmek değil, kamu sağlığı hedeflerine ulaşılmasını desteklemektir.

Söz konusu tedbirler Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gayrimenkullerin Toplu Değerlemesi Hakkında Kanun, Faturaların Vergisel Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve Alkol ve Alkollü İçkilerden Alınan Özel Tüketim Vergisi Miktarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklere dahil edilmiştir.